Sendmail -ustawienia

  • Sendmail

Opcja ta pozwala zmienić domyślną konfigurację sendmaila czyli programu zarządzającego pocztą na serwerze. By wczytać aktualną konfigurację należy użyć przycisku "Odczytaj". Następnie mamy możliwość zmiany następujących parametrów:

  • MAX CC - Jest to maksymalna liczba adresatów do których można wysłać pojedynczą pocztę.
  • MAX WEIGHT - Maksymalny rozmiar pojedynczej poczty wyrażony w bajtach.
  • TIMEOUT QUERETURN - Czas po którym użytkownik otrzymuje informację o niemożności dostarczenia poczty do adresata, po tym komunikacie nie są już ponawiane próby wysłania poczty.
  • TIMEOUT QUEWARN - Czas po którym użytkownik otrzymuje informację ostrzegającą o problemach z dostarczeniem poczty do adresata, po tym komunikacie następują ponowne próby dostarczenia poczty, próby zakańczane są w momencie przekroczenia czasu określonego w poprzednim parametrze (TIMEOUT QUERETURN).