Funkcja catch all

Co to jest catch-all? - jest to adres, na który trafia cała poczta kierowaną na domenę, jeśli nie ma zdefiniowanych konkretnych adresów e-mail. Przykładowo mamy zdefiniowany adres kowalski@domena.pl i catch-alla dla domena.pl. Jeśli wysłana poczta miała adresata kowalski@domena.pl to trafi ona na konto, do którego ten adres jest przypisany. W przeciwnym razie trafi na konto do którego jest przypisany catch-all

Dlaczego catch-all jest uciążliwy? - ta pożyteczna funkcjonalność, w obecnych czasach stała się problematyczna ze względu na spamerów. Automaty wysyłające spam często podmieniają nadawcę na losowo wybrany adres e-mail w domenie i użytkownicy dostają zwroty na takie spreparowane adresy, lub po prostu spam jest wysyłany bezpośrednio na spreparowane adresy. Gdy catch-all jest włączony całość poczty jest przyjmowana - bez względu na poprawność adresu e-mail.

Co z tym zrobić? - gdy dotknął nas opisany wyżej problem jedynym możliwym rozwiązaniem jest ustawienie catch-alla na odbijanie poczty i zdefiniowanie konkretnych adresów e-mail dla kont.Jak znaleźć catch-all w panelu administracyjnym? - korzystamy z opcji "Poczta - Edytuj adres e-mail" - catch-all to adres w postaci @nazwa_domeny.pl i jest on wyświetlany wytłuszczonym drukiem

Z menu po lewej stronie wybieramy poczta -> edytuj adres e-mail.


Jak ustawić odbijanie poczty dla catch-alla? - w tym celu należy skorzystać z opcji "Poczta - Edytuj adres e-mail" i wyedytować adres catch-all. W okienku, które się pokaże, należy zaznaczyć opcję 'Odbijaj do nadawcy pocztę przychodzącą na ten adres' i zatwierdzić. Można też ustawić komunikat zwrotny, który otrzyma nadawca wiadomości wysłanej na niepoprawny adres. Jeśli wszystko się powiodło to po odświeżeniu listy adresów e-mail - adres catch-all powinien być oznaczony kolorem czerwonym. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, niezbędne jest jeszcze przeładowanie konfiguracji.Aktywacja catch all odbywa się poprzez kliknięcie po prawej stronie okna, obok adresu @nazwa_domeny.pl, który pełni funkcje catch all - na symbolPrzy ustawieniach jak na rysunku powyżej, wszystkie maile i cały SPAM które będą miały nieistniejący alias pocztowy przed znakiem @, będą kierowane na jedyny zdefiniowany adres pocztowy. W tym przypadku będzie to kowalski@nazwa_domeny.pl.
Aby uniknąć zalewu spamu, ale także poinformować wiarygodnych nadawców, że popełnili w adresie maila błąd i dany użytkownik nie istnieje, przechodzimy do edycji adresu @nazwa_domeny.pl, który pełni funkcję catch all.
Dokonujemy tego poprzez wybór z prawej strony okna ikony

Przy powyższych ustawieniach możemy być pewni, że większość spamu do nas nie trafi, a wiarygodni adresaci dostaną stosowny komunikat o treści "nie ma takiego użytkownika". Jest to najlepsze obecnie rozwiązanie problemu niechcianej poczty.

Dodatkowo należy skonfigurować program antyspamowy - co będzie omówione w następnych artykułach.