Catch-all a konto pocztowe

Catch-all i konta pocztowe


Co to jest catch-all? - jest to adres, na który trafia cała poczta kierowana na domenę, jeśli nie ma zdefiniowanych konkretnych adresów e-mail. Przykładowo mamy zdefiniowany adres kowalski@nazwa_domeny.pl i catch-all dla nazwa_domeny.pl. Jeśli wysłana poczta miała adresata kowalski@nazwa_domeny.pl to trafi ona na konto, do którego ten adres jest przypisany. W przeciwnym razie trafi na konto do którego jest przypisany catch-all.


Dlaczego catch-all jest uciążliwy? - ta pożyteczna funkcjonalność, w obecnych czasach stała się problematyczna ze względu na spamerów. Automaty wysyłające spam często podmieniają nadawcę na losowo wybrany adres e-mail w domenie i użytkownicy dostają zwroty na takie spreparowane adresy, lub po prostu spam jest wysyłany bezpośrednio na tak sztucznie utworzone adresy. Gdy catch-all jest włączony całość poczty jest przyjmowana - bez względu na poprawność adresu e-mail.


Co z tym zrobić? - gdy dotknął nas opisany wyżej problem jedynym możliwym rozwiązaniem jest ustawienie catch-all'a na odbijanie poczty i zdefiniowanie konkretnych adresów e-mail dla kont.


Jak znaleźć catch-all w panelu administracyjnym? - korzystamy z opcji "Poczta -> Edytuj adres e-mail" - catch-all to adres w postaci @domena.pl i jest on wyświetlany wytłuszczonym drukiem.


Jak ustawić odbianie poczty dla catch-all? - w tym celu należy skorzystać z opcji "Poczta - Edytuj adres e-mail" i wyedytować adres catch-all. W okienku, które się pokaże, należy zaznaczyć opcję 'Odbijaj do nadawcy pocztę przychodzącą na ten adres' i zatwierdzić. Można też ustawić komunikat zwrotny, który otrzyma nadawca wiadomości wysłanej na niepoprawny adres. Jeśli wszystko się powiodło to po odświeżeniu listy adresów e-mail - adres catch-all powinien być oznaczony kolorem czerwonym. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, niezbędne jest jeszcze przeładowanie konfiguracji.

UWAGA!!!
Jeśli korzystają Państwo z wysyłania poczty z poziomu skryptów PHP i jest włączone odbijanie poczty dla catch-alla głównej domeny usługi to należy do dowolnego z kont dodać adres email www@nazwadomeny.pl. W przeciwnym wypadku może być problem z wysyłaniem maili z poziomu skryptów.


Jak dodać adres e-mail? - przykładowo chcemy utworzyć adres poczty elektronicznej kowalski@domena.pl dla konta o nazwie konto1. Korzystamy z opcji "Poczta -> Dodaj adres e-mail" i na formularzu, który się pokaże, wybieramy z listy kont, konto o właściwej nazwie (konto1). Po dodaniu przedrostka (w naszym przypadku "kowalski") klikamy w przycisk 'Dodaj' a następnie zaznaczamy domenę na liście. Jeśli posiadamy więcej domen, możemy je zaznaczyć przytrzymując lewy klawisz Ctrl podczas klikania myszką na domenie. Możemy też za jednym razem dodać więcej niż jeden przedrostek. Po wykonaniu operacji klikamy w 'Zatwierdź' a następnie wchodzimy w "Poczta - Edytuj adres e-mail" i sprawdzamy czy dodane adresy e-mail są we właściwej postaci i są przypisane do właściwych kont. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, niezbędne jest jeszcze przeładowanie konfiguracji.


Jak przeładować konfigurację? - nie we wszystkich usługach jest możliwe przeładowanie konfiguracji na żądanie. Jeśli taka opcja jest dostępna, w menu będzie widniała pozycja "Przeładowywanie - Przeładuj usługi". Jeśli opcja nie jest dostępna, przeładowanie wykona się automatycznie, maksymalnie do 30 minut od wprowadzenia zmian. Nie jest konieczne przeładowywanie po każdym dodaniu/edycji adresu - po prostu wykonujemy wszystkie potrzebne operacje i gdy już efekt będzie zadowalający przeładowujemy konfigurację.