Zarządzanie kalendarzem

Aby uzyskać dostęp do modułu kalendarza, kliknij kalendarz w polu modułów przełączania.

 • W lewej części ekranu (menu) znajduje się mini-kalendarz, który jest stosowany do szybkiego dostępu do żądanego dnia. 
 • Nad siatką kalendarza można znaleźć dodatek do standardowego paska narzędzi - przyciski pozwalające zmienić wyświetlany kontekst (widok dnia, tygodnia, miesiąca).
 • Szybki powrót do bieżącego dnia/tygodnia/miesiąca (w zależności od wyświetlanego aktualnie kontekstu) zapewnia przycisk Dzisiaj. Strzałki: <<, >> pozwalają  na przechodzenie do poprzedniego lub następnego dnia/tygodnia/miesiąca


Tworzenie zdarzenia

 • Aby dodać zdarzenie, po prostu kliknij na przycisk Dodaj zdarzenie w menu po lewej stronie. W głównym obszarze roboczym wyświetli się formularz pozwalający określić szczegóły zdarzenia. • Dodaj opis zdarzenia, początek, koniec oraz miejsce imprezy.
 • Podczas tworzenia zdarzenia możesz określić parametry "powtarzalności" (okres, koniec)
 • Na razie można ustawić przypomnienia, które mogą być wysyłane na dowolny adres e-mail.Edycja zdarzenia

 • Przejść do edycji istniejącego zdarzenia można klikając dwukrotnie na zdarzeniu lub zaznaczając go jednokrotnym kliknięciem lewego klawisza myszy i używając przycisku Edytuj na pasku narzędzi.
 • Podczas edycji wydarzenie cyklicznego najpierw zastanów się, czy trzeba zmienić wszystkie wystąpienia tego zdarzenia, czy wystąpienia w pewnym okresie czasu, czy jedynie aktualnie wybrane zdarzenie:
 • Wybierz dzień zdarzenia, od których dokonasz korekty i kliknij dwukrotnie nazwę zdarzenia myszą
 • Otworzy się okno dialogowe, w którym określisz działanie


 • Jeśli chcesz edytować wybrane zdarzenie, w tym wszystkich przyszłych zdarzeń, wybierz opcję Edytuj z tego dnia
 • Wprowadzić niezbędne zmiany i zapisz je klikając przycisk Zapisz.Usuwanie zdarzenia

 • Zdarzenie można usunąć poprzez zaznaczenie go kliknięcie lewym przyciskiem myszy  i za pomocą przycisku Usuń na pasku narzędzi.
 • W przypadku powtarzających się zdarzeń również można wybrać, jakie zdarzenia (w stosunku do aktualnie wybranego) powinny zostać usunięte. • Usuwanie zdarzenia należy potwierdzić klikając na przycisk. UWAGA! usunięcie jest nieodwracalne.