Dodawanie grupy

Menu to pozwala na dodanie grupy. Grupa może znajdować się w grupie nadrzędnej. W ten sposób tworzone są podgrupy. Nie można utworzyć grupy bez quoty w grupie nadrzędnej bez quoty (grupa nadrzędna nowo tworzonej grupy musi posiadać quotę). Domyślnie utworzona jest grupa o nazwie "default", która jest nieusuwalna, nieedytowalna i posiada quotę, która jest równa quocie całego "VIPa" (czyli usługi).

Istnieją dwa rodzaje grup -  z quotą i bez quoty. Rodzaj ustalamy przy zakładaniu i nie jest możliwa późniejsza jego zmiana. Można jedyne zmienić wielkość quoty w grupie z quotą. Gdy zakładamy grupę z quotą, to przydzielona jej quota odejmuje się od quoty grupy nadrzędnej, natomiast każdy użytkownik, który do niej trafia, nie powoduje żadnych zmian quoty w tej grupie i w grupie nadrzędnej. Gdy zakładamy grupę bez quoty, to od grupy nadrzędnej nie jest odejmowana
quota. Natomiast dodanie użytkownika do grupy bez quoty, powoduje odjecie quoty od grupy nadrzędnej.

Dodatkowo:
 - grupa bez quoty nie może mieć grup podrzędnych
 - użytkownik bez quoty może być tylko w grupie z quotą

To że quota grupy ma wartość zero oznacza, ze powierzchnia w grupie nie jest niczym ograniczona, a nie, że zablokowane jest wrzucanie plików. Dlatego
każdego użytkownika w grupie bez quoty ogranicza jedynie jego własną quotą.

  • Nazwa grupy - nazwa grupy - nie może być dwóch grup o tej samej nazwie.
  • WWW - wielkość quoty (miejsca na dysku) z przeznaczeniem na strony internetowe.
  • Poczta - wielkość quoty na pocztę.
  • Konta. - maksymalna liczba użytkowników w grupie. liczba 0 oznacza zniesienie takiego ograniczenia.
  • Konta z FTP - maksymalna ilość użytkowników mających prawo do FTP
  • Serwer WWW - maksymalna ilość serwisów www w grupie.