Opis interfejsów oraz ustawień szybkiego webmaila

Szybki webmail jest lżejszą odmianą standardowego webmaila, pozwala na szybsze wykonywania operacji na wiadomościach e-mail, kontaktach i kalendarzu. Pewne funkcje, które są dostępne w wersji standardowej, w tej wersji są wyłączone.

Logowanie do szybkiej wersji webmaila odbywa się na stronie webmail-lite.forpsi.com. Wpisujemy adres e-mail oraz hasło. Możemy także wybrać język webmaila.
W tej wersji możemy skorzystać z opcji Zapamiętaj mnie. Opcja ta pozwala na zapamiętani wpisanych danych do logowania nawet po zamknięciu przeglądarki. Oznacza to, że po ponownym otwarciu strony webmaila nie ma potrzeby ponownego wpisywania adresu e-mail oraz hasła. Odradzamy używanie tej opcji w przypadku komputerów publicznych, do których ma dostęp większa ilość osób. Zapobiegnie to nieautoryzowanemu dostępowi do skrzynki.

Po poprawnym zalogowaniu pojawi nam się lista odebranych wiadomości [1] oraz panel przełączania modułów (wiadomości, kontakty, kalendarz, Opcje) [2].
Opcje

Opcje webmaila są dostępne po kliknięciu odpowiedniego modułu Opcje. Dla wszystkich wersji Standard lub Business Mail są dostępne te same ustawienia:
  • Wiadomości, Kontakty, Kalendarz: w tym miejscu ustawiamy zachowanie głównych modułów webmaila (np.: język, sposób wyświetlania itp.)
  • Podpisy: w tym miejscu definiujemy maksymalnie 10 podpisów sformatowanych przy użyciu szablonów
  • Czarna lista: w tym miejscu ustawiamy adresy, od których nie chcemy otrzymywać wiadomości
  • Przekazuj / Auto-odpowiedź: w tym miejscu ustalamy czy wiadomości mają być przekazywane na inny adres e-mail, włączamy i ustawiamy także treść automatycznej odpowiedzi w przypadku naszej nieobecności
  • Antyspam: w tym miejscu konfigurujemy ustawienia filtru antyspamowego, ustalamy zasady dostarczania wiadomości.

Sterowanie

Wybranie odpowiedniego modułu z głównego paska zmienia zawartość menu, które znajduje się poniżej [1]. Obszar, który znajduje się po prawej stronie także dostosowuje się do dokonanego wyboru [2].W menu znajdującym się z lewej strony znajduje się przycisk tworzenia nowych elementów (wiadomości, kontaktu lub wydarzenia), pozostałe przyciski są dostępne po prawej stronie menu.