dodanie nowego e-mail

 Prosimy skorzystać z funkcji dostępnej w menu V-admin "dodaj adres e-mail"


 Dodaj Konto e-mail
  • Konto - Konto z którym będzie skojarzony konto e-mail. Konto musi być wybrane.
  • Catch All - opcja catch all powoduje, że każda poczta przesłana na adres xxx@adres.pl  gdzie xxx jest dowolną nazwą trafia zawsze na konto wybranego użytkownika. Jeśli nie zaznaczamy opcji catch all i poczta zostanie wysłana na adres który nie istnieje, wysyłający dostanie zwrot poczty.
  • konto e-mail - Pole służące do dodawania nowego konta e-mail. Tutaj wpisujemy nazwę konta e-mail po czym naciskamy przycisk "Dodaj" - dodane konto e-mail pojawi się na liście  adresy e-mail. Przycisk "A-Z" służy do sortowania listy Konto e-mail, przycisk "Xdo usuwania dodanego adresu z listy. W polu tym wpisujemy przedrostek czyli nazwę występującą przed znakiem @ w adresie pocztowym.
  • Domeny - Lista służąca do wyboru do jakich domen konto e-mail ma być dodany, w celu wybrania więcej niż jednej domeny, trzeba przytrzymać klawisz CTRL i zaznaczyć wybrane domeny.

UWAGA! Po dodaniu konto e-mail dla usług bez własnego IP ustawienia nie są od razu aktywne. Zmiany dla tych usług aktywowane są co godzinę.