Przeładowanie

Przeładuj usługi

Jest to ważna opcja, pozwalająca uaktywnić niektóre zmiany w systemie, które wymagają stosunkowo czasochłonnych operacji i nieefektywne byłoby wykonywanie ich podczas każdej zmiany konfiguracji systemu. Tak więc po zmianach, które wymagają przeładowania usług konieczne jest uruchomienie opcji "przeładuj usługi", aby zmiany zaczęły funkcjonować. Częstym problemem jest zapominanie o tym, dlatego w nowej wersji "Wirtualnego Administratora" po każdej zmianie wymagającej przeładowania, użytkownik jest informowany o konieczności skorzystania z opcji "przeładuj usługi". Przeładowania usług można dokonać na końcu pracy z "Wirtualnym Administratorem" (po zmianie kilkunastu opcji.