Stworzenie nowego zestawu NSSET dla domeny .cz

Podczas składania zamówienia na domenę .cz można stworzyć własny zestaw nazw NSSET. Po wybraniu stosownej opcji "Ustaw nowy serwer nazw" pojawi się formularz:


Opis opcji formularza:

NSSET ID - można wybrać dowolną nazwę dla swojego zestawu NSSET (np. NS MOJSET). Ważne jest to aby dana nazwa nie była już używana przez kogoś innego.

Kontakt techniczny - Jeśli masz domenę .cz to możesz wybrać już istniejący kontakt. Jeżeli nie posiadasz jeszcze domeny należy utworzyć nowy kontakt za pomocą opcji "Utwórz nowy kontakt techniczny". W przypadku dodawania wielu kontaktów należy ich identyfikatory oddzielić średnikiem (;).

Hasło autoryzacji - ustal hasło dla potwierdzania zmian w nowo stworzonym zestawie NS . Sugerujemy stworzenie silnego hasła.

Poziom raportowania - są one przeprowadzane w celu monitorowania stanu serwerów DNS, na które oddelegowana jest domena. Testy nie mają wpływu na działanie stref DNS domeny.

DNS - w tym miejscu wprowadzamy nazwy serwerów DNS dla naszej domeny. Najmniej można wprowadzić dwie nazwy.

Glue - w większości wypadków to pole zostawiamy puste. Jest to tak zwany rekord GLUE. Rekord ten jest używany w sytuacji kiedy serwer DNS ma taką samą nazwę jak nazwa domeny (jeśli chcesz dla domeny mojadomena.cz używać serwera DNS ns.mojadomena.cz). Jeśli serwer DNS posiada kilka adrsów IP należy je rozdzielić średnikiem (;) np.: 1.2.3.4;1.2.3.5. Adresy IP można wprowadzać w formacie IPv4 i IPv6 np.: 3FFF:23FE::1;224.0.0.1

Jeśli formularz się nie pojawi, to można dodać NSSET pod tym linkiem:
https://objednavka.forpsi.com/domain/cr-nsset.php