Bazy Danych

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego V-admin3 mamy do dostępną zakładkę Bazy.
Jest to dział odpowiedzialny za administrację bazami danych MySQL oraz PostgreSQL.
 
 Po wejściu w zakładkę Bazy mamy do wyboru następujące zakładki.
 
  1. phpMyAdmin
  2. Dodawanie
  3. Edycja
  4. Usuwanie
 
  

phpMyAdmin
 
 Po wybraniu tej opcji korzystający z panelu administracyjnego zostanie przekierowany na stronę logowania do PHPMyAdmin - narzędzie umożliwiającego zarządzanie bazami danych MySQL z poziomu strony www. Domyślnie powinien być także dostępny adres: 
phpmyadmin.mojanazwa.pl.
 
 


  UWAGA - jeśli nie otwiera się phpMyAdmin trzeba sprawdzić czy w zakładce domena jest dodana subdomena phpmyadmin.mojanazwa.pl wraz ze ścieżką !PHPMYADMIN!