Webmail - usługi ze strony old.alpha.pl

Po ostatnich aktualizacjach systemów do webmaila należy się logować wpisując w pasku przeglądarki adres webmail.nazwa_państwa_domeny
Dla kont pocztowych nie posiadających własnej domeny wpisujemy domenę alpha.pl

Przy prawidłowej konfiguracji powinno pojawić się okno logowania jak poniżej.
W Użytkowniku wpisujemy login a poniżej hasło do niego przypisane.W przypadku gdy pojawią się problemy z logowaniem proszę sprawdzić w panelu V-admin czy jest dodana subdomena webmail.nazwa_państwa_domeny oraz czy jest wpisana następująca ścieżka: !OPENWEBMAIL! .

By to sprawdzić należy się zalogować do panelu serwera wa3.alpha.pl a następnie wejść w zakładkę domeny -> edycja. Jeśli nie ma w systemie subdomeny webmail dodajemy ją wpisując w nazwie domeny:
webmail.nazwa_domeny z podaniem ścieżki: !OPENWEBMAIL!
UWAGA - ważne by były drukowane litery oraz wykrzykniki

Po dopisaniu webmaila ewentualnie zmianie ścieżki należy odczekać około 15-20 minut na przeładowanie serwerów. W przypadku usług z własnym adresem IP w panelu jest dostępna opcja Przeładowywanie
Każde konto, które loguje się do webmaila musi mieć przydzieloną powierzchnię na www.
Zaznaczamy tą opcję w edycji konta.

By zaznaczyć wchodzimy w zakładkę konta -> edycja. Klikamy w nazwę konta. Otworzy się nowe okno w którym zaznaczamy opcję www i przypisujemy powierzchnię w MB.Uwaga ta powierzchnia nie powinna być mniejsza niż przydzielona dla poczty.

W razie problemów prosimy o kontakt z BOK na adres e-mail biuro@forpsi.pl