Jak zmienić serwer Basic na Profi?

 Wniosek zmiany usługi z serwera Basic na Profi należy zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego po wcześniejszym zalogowaniu się do panelu administracyjnego.

Po takim zgłoszeniu będziemy się z Państwem kontaktować w celu ustalenia dalszego postępowania.

 Istnieje możliwość zmiany usługi z zakończeniem okresu abonamentowego, bądź też w trakcie trwania abonamentu. W takim jednak przypadku zostanie wystawiona nowa pro forma, po opłaceniu której usługa zostanie zmieniona.