Jak zmienić hasło do panelu administracyjnego?

Podczas zakładania nowej usługi w systemie zostają automatycznie nadane parametry logowania. Hasło do systemu może być trudne do zapamiętania, dlatego też istnieje możliwość jego zmiany. Po zalogowaniu do konta administracyjnego ze strony admin.forpsi.pl, będziemy mieli dostęp do naszych usług jak również danych bilingowych oraz oczywiście zmiany hasła.

Po kliknięciu w link do zmiany hasła zostanie otwarte nowe okno, w którym trzeba podać aktualne hasło oraz dwukrotnie nowe (w celu wyeliminowania możliwego błędu).


                                                    
UWAGA: hasło nie może zawierać mniej niż 6 znaków oraz nie więcej niż 15