VPS Processes - uruchomione procesy

Po wejściu w zakładkę VPS Processes otworzy się tabela, w której widzimy wszystkie uruchomione wewnątrz serwera VPS procesy.

Tabela zwiera następujące informacje:

 • PID - id procesu
 • %CPU - procentowe wykorzystanie procesora przez dany proces
 • %MEM - procentowy wykorzystanie pamięci przez proces
 • Command - ścieżka/komenda służą do rozpoczęcia procesu
 • Nice (dotyczy serwerów z systemem Linux) - priorytet przyznany przez użytkownika dla danego procesu.
 • Pri - "nadrzędny - absolutny" priorytet nadany przez process scheduler. Dla Linux 0 oznacza najwyższy priorytet, 39 najniższy. Ustawienie domyślne dla Linux wynosi 30. W przypadku systemu Windows przedział jest pomiędzy 0 a 31. Standardowe ustawienie 8
 • RSS - (Resident Segment Size) wielkość pamięci jaką wykorzystuje proces podane w kilobajtach
 • STAT (Linux) - stan procesu. Możliwe są następujące: R - uruchomiony (w kolejce do uruchomienia); S - "uśpiony"; T - "śledzony" bądź zatrzymany; D - proces do "uśpienia"; Z - zlikwidowany
 • Time - całkowity czas wykonywania procesu
 • User - użytkownik procesu

Aby informacje się odświeżały trzeba włączyć Auto Refresh.
W celu zmiany stanu procesu wchodzimy w edycje zdj. poniżej.

Do wyboru mamy następujące możliwości:

 • SIGHUP - "podniesienie" procesu
 • SIGTERM - zakończ proces
 • SIGCONT - kontynuacja procesu
 • SIGSTOP - zawieszenie procesu. Nadal będzie się znajdował na liście procesów
 • SIGINT - natychmiastowe przerwanie procesu
 • SIGKILL - bezwarunkowe zakończenie procesu, bez możliwości jego wznowienia.