Jak złożyć rezygnację z usługi Pakiet?

Rezygnację z usługi Pakiet można przeprowadzić w panelu administracyjnym usługi, znajdującym się pod adresem internetowym:

https://admin.forpsi.pl/

Po uprzednim zalogowaniu do panelu, wybieramy opcję "hosting". Z listy wybieramy serwer, z którego chcemy zrezygnować. Otworzy nam się okno ze szczegółami tej usługi, w którym wybieramy opcję "rezygnacja z usługi". Pojawi się formularz rezygnacji z usługi.

 

W formularzu są dwie opcje rezygnacji.

 

Pierwszą opcję „zlikwidowanie całej usługi“ wybieramy w przypadku, gdy z momentem zakończenia wykupionego okresu abonamentowego chcemy zakończyć całą usługę (tj. zrezygnować z serwera www i domeny). Wówczas usługa Pakiet zostanie wyłączona i serwer zostanie automatycznie zablokowany. Ze względu na typ rezygnacji – likwidacja całej usługi, nie będziemy wysyłać Państwu przed aktualną datą wygaśnięcia domeny informacji o możliwości odnowienia jej ważności. W chwili zakończenia terminu ważności domeny i okresu ochronnego, wróci ona do puli nazw możliwych do rejestracji.

 

Wybór opcji „utrzymanie domeny“ oznacza, że domena zarejestrowana równocześnie z usługą Pakiet będzie nadal utrzymywana jako odrębna usługa. W momencie zakończenia wykupionego okresu abonamentowego zostanie zablokowana usługa hostingu dla Państwa domeny i zostanie usunięta zawartość strony www. Przed końcem okresu ważności domeny otrzymają Państwo pocztą elektroniczną informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości przedłużenia jej ważności o kolejny rok. Aby zamówić odnowienie domeny należy zalogować się do panelu administracyjnego i złożyć stosowne zamówienie. Na Państwa adres kontaktowy zostanie wówczas wysłana faktura pro forma na przedłużenie ważności domeny. Po zaksięgowaniu wpłaty domena zostanie automatycznie odnowiona. Hosting zostanie całkowicie usunięty 60 dni po terminie zakończenia wykupionego okresu abonamentowego. Podczas tego okresu będą Państwo mogli złożyć zamówienie ponownego uruchomienia hostingu jako osobnej usługi. Odnowienie oryginalnej usługi Pakiet nie będzie już wówczas możliwe!