Jak administrować baza danych (Normal hosting) ?

 Administracja baza danych odbywa się z poziomu panelu administracyjnego znajdującego się na stronie  https://admin.forpsi.pl/ . Po zalogowaniu się na stronie można przejść do menu głównego znajdującego się po lewej stronie i wybrać odpowiednią pozycje w zależności od tego jakiego typu baze posiadamy. Istnieją dwie możliwości: 

MYSQL

MSSQL


 Po kliknięciu na link zostaniemy przekierowani do strony logowania. Wówczas należy podać użytkownika bazy oraz poprawne hasło.