dozwolone komendy w htacces

 Dozwolone w dyrektywie. Htaccess
Linux serwery są dopuszczone do korzystania z następujących grup dyrektyw:

     * Indeksy
     * AuthConfig
     * Fileinfo 
    *  Limit

Szczegóły na temat każdej z tych grup można znaleźć w dokumentacji