Jak administrować bazą danych (VPS)?

Administracja baza danych  w usługach vps odbywa się za pośrednictwem np. Plesk panel.

W menu znajdując się po lewej stronie "System",  należy wybrać opcje "Server".

Wyświetli się lista dostępnych usług, proszę wybrać "Database servers",

Następnie z dostępnych baz danych, należy wybrać tą aktywną oznaczoną  zielonym znaczkiem przy nazwie,

aby rozpocząć zarządzenie bazą danych wystarczy kliknąć kursorem na ikonę DB WebAdmin.

Po ostatecznym przekierowaniu będziemy mogli z poziomu phpmyadmin administrować swoimi bazami danych.