Automatyczne powiadomienie o uruchomienu procesu Dr.WEB

Automatyczne powiadomienie o uruchomieniu procesu. W panelu administracyjnym usługi vps (linux) Plesk panel istnieje możliwość zdefiniowania adresu mailowego, na który ma być wysłane powiadomienie o uruchomieniu wybranego procesu (usługi). W oparciu o przykład przedstawimy procedurę włączania tej opcji (dla usługi Dr.WEB). Dr.WEB program, który skanuje pliki stron w poszukiwaniu wirusów. Zalecane jest, aby regularnie był uruchamiany. Ustawienie konfiguracji jest proste i odbywa się w kilku etapach:

Proszę zalogować się do panelu administracyjnego swojego serwera vps (Plesk panel). Przejdź do zakładki  system (Server) wyświetlą się wówczas wszystkie dostępne usługi. Następnie wybierz usługę (Scheduled Tasks) zaplanowane zadania.


Wyświetli tabelę z aplikacjami systemu. Wybierz aplikacje (program), dla którego chcesz ustawić lub zmienić funkcje crona.


W tym przypadku wybierz  DrWeb.

W tym miejscu możesz edytować adres mailowy, na który ma trafiać powiadomienie.