Alias domenowy

Po zalogowaniu do panelu PLESK w oknie nawigacji wchodzimy w Domains.
Następnie wybieramy nazwę domeny, dla której ma być utworzony alias (zdj. pon.).

Po wybraniu nazwy domeny klikamy w ikonę Domain Aliasess a następnie Add domain alias

Tutaj będziemy mogli dodać alias (przyykład: posiadamy domenę nazwadomeny.pl tworzmy do niej  alias domenowy np. alias.com ).
Mamy do wyboru parę opcji:

  • Synchronize DNS zone with the primary domain - wybieramy tą opcję jeżeli chcemy zsynchroniyować strefę DNS wybranej domeny z aliasem. Wszelkie zmiany w strefie DNS domeny będą również stosowane wobec aliasu.
  • Mail - zaznaczając tą opcję alias będzie dotyczył kont pocztowych  z domeny głównej, np. biuro@nazwadomeny.pl będzie funkcjonowała również pod adresem biuro@alias.com
  • Web - po zaznaczeniu tej opcji pod utworzonym aliasem będzie wyświetlana strona z domeny, do ktorej został dodany alias.
  • Java Web applications - jeżeli została zaznaczona opcja Web i strony korzysta z aplikacji Java to zaznacz tą opcję

Aby zatwierdzić klikamy w OK.