File Manager - zarządzanie plikami i katalogami

Po zalogowaniu do Power Panel"u w menu po lewej należy wejść w File Manager (1).

Po prawej otworzy się następujące okno (zdj. poniżej).

Mamy dostępne następujące kolumny:

  • T - ikona - symboliyzuje plik/katalog
  • name - nazwa katalogu/pliku
  • size - w przypakdu plików ich wielkość pojawia się w tej kolumnie. Jeżeli dotyczy katalogu pojawi się informacja <dir>.
  • modified - data ostatniej modyfikacji pliku lub katalogu
  • permission - przydzielone uprawnienia
  • user - właściciel pliku / katalogu
  • group - grupa posiadająca uprawnienia do pliku/katalogu. Uprawnienia te są symbolizowane przez 5-tą i 7-mą pozycję w kolumnie Permission
  • actions - operacje na plikach / katalogach

Całość można sortować po: wielkości, dacie ostatniej modyfikacji, przydzielonych uprawnieniach, użytkowniku bądź grupie.