Zmiana hasła

W celu zmiany hasła administratora należy wejść w opcję Change Password. Otworzy sią nowe okno (zdjęcie poniżej). Musi zawierać min. 6 znaków.