Pliki logów, konfiguracja

Usługa serwera wirtualnego umożliwia szybką konfigurację sposobu archiwizacji plików logów, jak i ich późniejsze przeglądanie. Wszelkich zmian dokonujemy za pomocą panelu PLESK.


Po zalogowaniu się wybieramy opcję "Domains" (obrazek poniżej).Pojawi nam się strona gdzie wybieramy domenę, dla której chcemy skonfigurować pliki logów. Po kliknięciu w nazwę interesującej nas domeny otwiera nam się strona, na której wybieramy "Log Manager" (patrz niżej).Na tej stronie możemy konfigurować sposób archiwizacji logów (obrazek poniżej). Na samym dole znajduje się lista aktualnych plików logów (data, rozmiar). W tym miejscu można przejrzeć pliki klikając interesujący nasz plik a także je usunąć. Zaznaczmy z lewej strony przy odpowiedniej pozycji i klikamy "Remove selected". By zapisać plik wybieramy ikonę dyskietki znajdującej się po prawej stronie. Jeżeli chcemy skonfigurować sposób i czas archiwizowania logów klikamy opcję "Log Rotation".


 
Po wybraniu opcji "Log Rotation" mamy dostęp do opcji (obrazek poniżej), które pozwalają okrelić szczegóły archiwizowania logów. Na początku wybieramy sposób archiwizacji (czas przechowywania). Możemy wybrać (1.) maksymalny rozmiar jaki może mieć plik logów lub okrelić czas przechowywania plików logów (preferowane). Później iloć plików (2.) a także czy wysłać pliki na wybrany adres mailowy (3.).

Feedback

3
FORPSI ARUBA (10/9/2018 at 1:07 PM)