Jak zmienić dane do wystawiania faktur?

W celu zmiany osoby/firmy na którą mają być wystawiane faktury VAT trzeba zalogować się w Panelu Klienta Forpsi 
Po zalogowaniu wchodzimy w zakładkę dodaj kontakt.
 

 Wypełniamy formularz dodania nowego kontaktu.
 

Następnie prosimy o kontakt z BOK w celu zmiany kontaktu bilingowego dla danej usługi (należy podać w takim mail'u ID nowego kontaktu).
 
W przypadku gdy chcemy tylko i wyłącznie zmienić dane typu: miasto, ulica itp. wybieramy z menu Lista kontaktów
 
Następnie wchodzimy w kontakt, który chcemy poprawić. W takim przypadku zablokowana będzie możliwość zmiany np. nazwy firmy.

W przypadku gdy na dany kontakt zostały wystawione pro formy trzeba skontaktować się z BOK w celu zmiany danych na pro formie.

UWAGA! jeśli następuje zmiana newralgicznych danych typu NIP, REGON, PESEL - należy dodać nowy kontakt.