Jak zmienić dane do wystawiania faktur?

W celu zmiany osoby / firmy na którą mają być wystawiane faktury VAT trzeba zalogować się na stronie www.forpsi.pl
 Po zalogowaniu wchodzimy w zakładkę dodaj kontakt.
 

 Wypełniamy formularz dodania nowego kontaktu.
 

 Następnie prosimy o kontakt z BOK w celu zmiany kontaktu bilingowego dla danej usługi (należy podać w takim mail'u id nowego kontaktu).
 
 W przypadku gdy chcemy tylko i wyłącznie zmienić dane typu: miasto, ulica itp. wybieramy z menu Lista kontaktów
 


Następnie wchodzimy w kontakt, który chcemy poprawić. W takim przypadku zablokowana będzie możliwość zmiany np. nazwy firmy.

W przypadku gdy na dany kontakt zostały wystawione pro formy trzeba skontaktować się z BOK w celu zmiany danych na pro formie.UWAGA - jeśli następuje zmiana newralgicznych danych typu NIP, REGON, PESEL - należy dodać nowy kontakt.